Privacyverklaring

Algemeen

Panda Gym respecteert jouw persoonsgegevens. Wij zullen jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en waarom. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten ga je akkoord met onze privacyverklaring. Voor vragen kun je contact opnemen met info@pandagym.nl.

 

Persoonsgegevens die Panda Gym verwerkt

Naam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, bankrekeningnummer en overige gegevens die jij op eigen initiatief aan ons verstrekt en welke nodig zijn voor onze bedrijfsuitvoering.

 

Met welk doel verzamelt Panda Gym persoonsgegevens?

Panda Gym verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verlenen van onze diensten
 • boekhouding
 • juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk verplicht is.

 

Op basis van welke grondslag verwerkt Panda Gym persoonsgegevens?

Bovenstaande doelen vinden hun grondslag in:

 • op grond van jouw toestemming
 • een overeenkomst
 • wettelijke verplichting

 

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 1. Inzage– Je kunt altijd een verzoek indienen om jouw gegevens in te zien.
 2. Wijziging – Indien je op basis van inzage je gegevens wil aanpassen, aanvullen of verwijderen, kun je een verzoek indienen.
 3. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Panda Gym.
 4. Gegevensoverdracht– Indien jij je gegevens bij een andere aanbieder onder wil brengen, zal ik deze verstrekken in een gestructureerde en algemeen gebruikte en leesbare vorm.

 
Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor onze bedrijfsuitvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om jouw privacy optimaal te waarborgen. Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden.

 

Slotbepaling

Wij raden je aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij mogelijk wijzigingen aanbrengen.

Heb je vragen of opmerkingen over de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken? Stuur dan een e-mail naar info@pandagym.nl.

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan? Laat ons dat weten. Je bent hiertoe niet verplicht. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Panda Gym

Bezoekadres:

Sporthal Gaasperdam – Dojo

Ravenswaaipad 5

1106 AW Amsterdam ZO

 

KvK 77533550